projectes

SÍNTESI

Invent vs Descobriment
Un invent és un objecte creat a partir d'una persona. Un descobriment és un altre objecte però ningú el va crear , ja ho va crear la natura. 

EXEMPLES D’INVENTS: Avio, vaixell, radio, rentadora, roda, etc...
DESCOBRIMENTS: Guix, radioestèsia, foc, etc...

Inventors
- Thomas Alba Edison 
- Einstein
- Isaac Newton

Invents antics
- bombeta
- rentadora
- radio
- mina
- TV


2 comentaris: